Waxing

 • 1/2 Leg Wax  – £18.50
 • 3/4 Leg Wax –  £21
 • Full Leg Wax – £28
 • Bikini Line Wax – £15
 • Bikini Wax (Brazilian) – from £27
 • Bikini Wax (Hollywood) – from £37
 • Underarm Wax – £12
 • Full Leg & Bikini Wax – £38
 • 1/2 Arm Wax – £17.50
 • Full Arm Wax – £25
 • Eyebrow Wax – £9
 • Lip or Chin Wax – £8
 • Lip & Eyebrow Wax – £13
 • Lip, Eyebrow & Chin Wax – £17